Par projektu


Projekts nr. 17-00-A019.332-000004 “Mājražotāju un amatnieku potenciāla attīstība un tūrisma piedāvājuma “Ražots Kurzemē” izveide” tika īstenots starp vietējām rīcības grupām: Saldus rajona attīstības biedrību, biedrību “Partnerība laukiem un jūrai”, biedrību “Talsu rajona partnerība” biedrību “Kandavas Partnerība”, biedrību “Ziemeļkurzemes biznesa asociācija” un biedrību “Darīsim paši!”.

Šīs Kurzemes vietējās rīcības grupas, sadarbojoties ar Viesnīcu un restorānu mācību centru, Kurzemes tūrisma asociāciju un Kurzemes tūrisma apvienību plāno aktualizēt un stiprināt mājražotāju un amatnieku reģionālo piederību Kurzemei, veidojot kopīgu vizuālo identitāti.

Mājražotāju un amatnieku produktu attīstības un noieta veicināšanai, projekta ietvaros tieka realizētas šādas aktivitātes:

  1. Apmācības amatniekiem un mājražotājiem 7 tēmās.
  2. Seši pieredzes apmaiņas braucieni.
  3. Tūrisma maršruta “Ražots Kurzemē” izveide.
  4. Noorganizēta ceļošanas akcija “Ražots Kurzemē” (akcijas avīzes tirāža 5000 eksemplāros) un iepazīšanās tūre žurnālistiem, prezentējot Kurzemes mājražotāju un amatnieku piedāvājumus.
  5. Noorganizēts pasākums “Kurzemes diena”.
  6. Iegādāts tirdzniecības vietu aprīkojums (tirdzniecības teltis, plaukti un galdi) un noformēts kopējā vizuālā noformējumā, ko pēc nepieciešamības varēs izmantot mājražotāji un amatnieki.
"Partnerība laukiem un jūrai"

“Partnerība laukiem un jūrai”

“Partnerība laukiem un jūrai”
Talsu iela 4, 3.stāvs, 319.kab., Tukums, LV-3101,
Tālr: +371 29528441

Biedrība “Kandavas Partnerība”

Biedrība “Kandavas Partnerība”

Talsu iela 11-5, Kandava, LV-3120
Inta Haferberga
Valdes priekšsēdētāja
Tālr.: +371 28390394

Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija»

Biedrība «Ziemeļkurzemes biznesa asociācija»

Pils iela 14, Dundaga, Dundagas pagasts, Dundagas novads, LV-3270
Tālr.: +371 29172814

Biedrība “Darīsim paši!”

Biedrība “Darīsim paši!”

Pilsētas laukums 4 (3. stāvs), Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Administratīvās vadītājas palīgs Signe Petrēvica
Tālr.: +371 26245791

Talsu rajona partnerība

Talsu rajona partnerība

Talsu rajona partnerība
Kr. Valdemāra iela 21a, Talsi, LV-3201
Tālr.: +371 2232 8884

Saldus rajona attīstības biedrība

Saldus rajona attīstības biedrība

Faktiskā adrese:
Saldus, Striķu iela 2
Juridiskā adrese:
Saldus, Avotu iela 12
Tālr.: +371 29494781

Skip to content